Gast: Jorrit de Klerk

Jorrit de Klerk (1975) is al verslingerd aan verhalen die te maken hebben met wetenschap, ruimtevaart en geheimzinnige, buitenaardse zaken sinds hij zich kan herinneren. Het zien van de allereerste Star Wars op videoband (terwijl hij geen flauw idee had wat hij kon verwachten) is nog altijd een doorslaggevend moment in zijn jeugd, net zoals het kijken naar afleveringen van de eerste Cosmos, Battlestar Galactica, Blake’s 7 en Doctor Who. Ondertussen sloop hij de volwassenenafdeling van de bibliotheek in Harlingen binnen om daar alle sciencefictionboeken die hij kon vinden te lenen, ondanks de beangstigend strenge bibliothecaris die tot op de dag van vandaag nog in zijn nachtmerries terugkeert. Nadat de voorraad in de bibliotheek was uitgeput kocht (of kreeg) hij wat er maar te vinden was bij De Slegte tot hij begin jaren ’00 overstapte op het Engels.

Vanwege onduidelijke redenen besloot Jorrit na zijn middelbare schooltijd bedrijfskunde te gaan studeren, terwijl iedereen had verwacht dat hij naar de toneelschool, filmacademie of school van journalistiek zou gaan. Ondanks vele eerste hoofdstukken en zelfs een paar broeierige. adolescente gedichten duurde het tot 2014 tot Jorrit besloot om weer elke dag 1.000 woorden te gaan schrijven en nu eindelijk eens serieus met dat schrijven bezig te gaan.

Dat leidde tot vele publicaties in verschillende fantastische tijdschriften en bundels, zoals Wonderwaan, Ganymedes, Fantastische Vertellingen en Edge.Zero. Jorrit bereikte met zijn verhaal ‘Reset’ de tweede plek bij zowel Fantastels als Edge.Zero. In 2019 werd zijn eerste korte SF-roman ‘Revolte’ gepubliceerd, een space opera waarmee de aftrap werd gegeven voor de Zwijgende Aarde reeks van uitgeverij Quasis. Op dit moment is hij in de afronding van zijn eerste bundel met SF-verhalen die eind 2021 het daglicht moet zien.

Hij werkt tegenwoordig als ZZP’er in de automatisering vanuit zijn woonplaats Harlingen in het mooie Fryslân, waarbij hij zich richt op non-profit organisaties in voornamelijk de zorgsector.

Jorrit was van 2015 en 2019 betrokken bij de organisatie van de verhalenwedstrijd van de Harland Awards, waar hij de wedstrijdregistratie automatiseerde en verschillende vernieuwingen doorvoerde. Sinds 2019 is Jorrit betrokken bij culturele organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van spoken word, film en kunst en het aantrekkelijker maken van het noorden voor makers van diverse pluimage. Jorrit gelooft in het tot elkaar laten komen van mensen uit verschillende disciplines, meer aandacht voor cultuur en het samen creëren van nieuwe, mooie dingen.
De komst van de HSFCon naar Friesland juicht hij toe. Hij hoopt mee te werken aan verschillende panels over sciencefiction ten behoeve van verdere verdieping én verspreiding van ons mooie genre. Daarnaast hoopt hij dat we tussendoor ook naar een paar goede (of hele slechte en bloederige) genrefilms gaan kijken!

Gast: Sector 31

Space: the final frontier. These are the voyages of the starship
Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds. To
seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has
gone before!

Op 8 september 1966 klonk deze aankondiging in de serie Star Trek voor
het eerst op televisie in Amerika.
Vele jaren later zijn veel mensen nog steeds in de ban van Star Trek
en volgt de ene serie de andere op zodat fans kunnen blijven dromen van
het maken van ruimtereizen.

Graag stel ik je voor aan Starfleet Sector 31.

Geen fanclub, geen vereniging maar een heus platform dat Star Trek fans
samenbrengt.
Opgezet met het idee een plek te bieden voor de Star Trek fan die net
een stapje verder wil.

Jaarlijks organiseren wij een meeting in Nederland waar wij bezoekers
onder willen dompelen in de wereld van Star Trek door verschillende
activiteiten te organiseren waar je als individu of als groep aan kan
deelnemen.

Voor het eerst treden wij dit jaar buiten de gebaande paden. Wij staan
namelijk op de HSFCon later dit jaar.
In onze control-room op de HSFCon kan je props en kostuums aanschouwen
en mag je zelfs deelnemen aan een Federation quiz! Misschien ga jij wel
naar huis met een Starfleet combadge…

Live long and prosper.