Financieel

We doen dit niet voor het geld. We doen dit omdat we het leuk vinden en belangrijk vinden dat Nederland op een jaarlijkse SFFH (HSF) con kan rekenen.
We ontvangen geen subsidie, alles wordt betaald uit eigen zak van de organisatoren. We kopen onze eigen kaartjes.
Als we per ongeluk iets overhouden, waar geen enkel rekening mee gehouden wordt, zal dat rechtstreeks in het volgende jaar geïnvesteerd worden.
Jullie vinden hieronder een kostenverklaring.

De prijs van een kaartje.

In de prijs van een kaartje zit € 25,00 voor onbeperkt koffie en thee, waardoor er tot 1 april € 35,00 en daarna € 45,00 per kaartje overblijft voor dekking van alle kosten.

Die kosten bestaan uit:
Zaalhuur plus hotelpersoneel totaal € 3.230,00
Eregasten naar schatting € 1.000,00
PR (Flyers + reclame) € 1.000,00
Programmaboekje en ander drukwerk € 500,00
Kosten tijdens de conventie € 1.000,00
Onvoorzien € 770,00
Totaal € 7.500,00

Formeel zijn de organisatoren hoofdelijk aansprakelijk voor een eventueel verlies. Een positief resultaat zal in de kas gestort worden als beginvermogen voor volgende conventies. Voorlopig maakt de organisatie gebruik van de bankrekening van het N.C.S.F. Omdat dit een paar honderd euro aan bankkosten uitspaart.