Jorrit de Klerk

Jorrit de Klerk (1975) is al verslingerd aan verhalen die te maken hebben met wetenschap, ruimtevaart en geheimzinnige, buitenaardse zaken sinds hij zich kan herinneren. Het zien van de allereerste Star Wars op videoband (terwijl hij geen flauw idee had wat hij kon verwachten) is nog altijd een doorslaggevend moment in zijn jeugd, net zoals het kijken naar afleveringen van de eerste Cosmos, Battlestar Galactica, Blake’s 7 en Doctor Who. Ondertussen sloop hij de volwassenenafdeling van de bibliotheek in Harlingen binnen om daar alle sciencefictionboeken die hij kon vinden te lenen, ondanks de beangstigend strenge bibliothecaris die tot op de dag van vandaag nog in zijn nachtmerries terugkeert. Nadat de voorraad in de bibliotheek was uitgeput kocht (of kreeg) hij wat er maar te vinden was bij De Slegte tot hij begin jaren ’00 overstapte op het Engels.

Vanwege onduidelijke redenen besloot Jorrit na zijn middelbare schooltijd bedrijfskunde te gaan studeren, terwijl iedereen had verwacht dat hij naar de toneelschool, filmacademie of school van journalistiek zou gaan. Ondanks vele eerste hoofdstukken en zelfs een paar broeierige. adolescente gedichten duurde het tot 2014 tot Jorrit besloot om weer elke dag 1.000 woorden te gaan schrijven en nu eindelijk eens serieus met dat schrijven bezig te gaan.

Dat leidde tot vele publicaties in verschillende fantastische tijdschriften en bundels, zoals Wonderwaan, Ganymedes, Fantastische Vertellingen en Edge.Zero. Jorrit bereikte met zijn verhaal ‘Reset’ de tweede plek bij zowel Fantastels als Edge.Zero. In 2019 werd zijn eerste korte SF-roman ‘Revolte’ gepubliceerd, een space opera waarmee de aftrap werd gegeven voor de Zwijgende Aarde reeks van uitgeverij Quasis. Op dit moment is hij in de afronding van zijn eerste bundel met SF-verhalen die eind 2021 het daglicht moet zien.

Hij werkt tegenwoordig als ZZP’er in de automatisering vanuit zijn woonplaats Harlingen in het mooie Fryslân, waarbij hij zich richt op non-profit organisaties in voornamelijk de zorgsector.

Jorrit was van 2015 en 2019 betrokken bij de organisatie van de verhalenwedstrijd van de Harland Awards, waar hij de wedstrijdregistratie automatiseerde en verschillende vernieuwingen doorvoerde. Sinds 2019 is Jorrit betrokken bij culturele organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van spoken word, film en kunst en het aantrekkelijker maken van het noorden voor makers van diverse pluimage. Jorrit gelooft in het tot elkaar laten komen van mensen uit verschillende disciplines, meer aandacht voor cultuur en het samen creëren van nieuwe, mooie dingen.

De komst van de HSFCon naar Friesland juicht hij toe. Hij hoopt mee te werken aan verschillende panels over sciencefiction ten behoeve van verdere verdieping én verspreiding van ons mooie genre. Daarnaast hoopt hij dat we tussendoor ook naar een paar goede (of hele slechte en bloederige) genrefilms gaan kijken!